533 300 234, 606 988 622 biuro@bpej.pl

Serwis

Firma Best Partner zapewnia obsługę serwisową zarówno gwarancyjną jak i pogwarancyjną kopiarek i innych urządzeń biurowych. Zadowolenie klienta ze świadczonych przez nas usług jest dla nas priorytetem, dlatego skupiamy się nie tylko na sprzedaży, a także na obsłudze serwisowej.

Serwis Kserokopiarek

W ramach obsługi serwisowej wykonujemy:

 • przeglądy – okresowe sprawdzenia urządzenia (kopiarki, frankownice, kopertownice, drukarki, faksy, niszczarki) połączone z czyszczeniem i regulacją odpowiednich podzespołów oraz wymianą części normalnie się zużywających. Konserwacje te wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta po wykonaniu określonej liczby kopii lub co 3-4 miesiące,
 • konserwacje – okresowe sprawdzenia podzespołów, połączone z czyszczeniem lub wyminą, wykonywane w określonym, podanym przez producenta czasie, o ile w okresie od ostatniego przeglądu nie była wykonywana konserwacja,
 • naprawy – usuwanie usterek powodujących złą pracę urządzenia (kopiarki, frankownice, kopertownice, drukarki, faksy, niszczarki), materiały eksploatacyjne i części – zapewniamy w ciągłej sprzedaży.

Często się zdarza tak, że awaria kopiarki następuje w najmniej odpowiednim momencie, gdy właśnie jest nam bardzo potrzebna. Szybki czas reakcji naszych serwisantów pozwala na jak najszybsze pozbycie się usterki i przywróceniu urządzenia do stanu działania.

Zapewniamy:

 • szybki czas reakcji serwisowej
 • umowy SERWISOWO-MATERIAŁOWE
 • okresowe przeglądy wykonywane przez pracowników o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu
 • instalacje i szkolenia użytkowników w zakresie obsługi sprzętu
 • konsultacje techniczne
 • zapewniamy stały dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (bezpłatna dostawa na telefon).
 • na czas naprawy warsztatowej zapewniamy maszynę zastępczą
 • materiały eksploatacyjne: tonery, części, papier
 • w przypadku awarii dojazd ekipy serwisowej w okresie gwarancji: bezpłatnie !
 • transport kopiarki do serwisu i z powrotem: bezpłatnie !
 • istnieje możliwość podpisania umowy na serwis pogwarancyjny.
 • istnieje możliwość przejęcia opieki serwisowej nad każdą, pracującą u Państwa kopiarką pomimo, że nie została zakupiona u nas.

Serwis gwarancyjny

 • Na wszystkie oferowane urządzenia udzielamy gwarancji. Serwis jest czynny w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16.00.
 • W czasie trwania gwarancji koszty transportu pokrywa firma Best Partner Elżbieta Jędrychowicz
 • Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania napraw.
 • Zapewniamy możliwość dodatkowego szkolenia w czasie trwania eksploatacji kopiarek np. zmiana personelu.

Umowy serwisowe dla kopiarek

Proponujemy Klientom kilka rodzajów umów serwisowych. W umowach tych firma Best Partner zobowiązuje się do utrzymywania danego urządzenia w stałej sprawności, regularnego wykonywania wszelkich zalecanych przez producenta przeglądów oraz do jak najszybszej interwencji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów eksploatacyjnych. Rodzaje proponowanych umów serwisowych i ich warunki:

UMOWA STANDARDOWA

Nie ufają Państwo umowom zawierającym opłaty ryczałtowe?

Zanim zmienią Państwo zdanie co do ich finansowej korzyści proponujemy Państwu umowę standardową. Na jej mocy pokrywają Państwo koszty obsługi i konserwacji kopiarki na podstawie obowiązujących cenników usług serwisowych i materiałów eksploatacyjnych. Nie tracą Państwo jednocześnie gwarancji utrzymania krótkiego czasu reakcji serwisu na wezwanie.

UMOWA MATERIAŁOWA

Umowa materiałowa nie zawiera limitu kopii do wykonania w danym miesiącu – opłata za kopie faktycznie wykonane. Zadaniem działu technicznego jest zapewnienie obsługi serwisowej z dojazdami, przeglądami, naprawami – wszystko to jest zawarte w cenie jednej kopii.

Bezpłatna i pełna obsługa serwisowa Państwa urządzeń obejmuje:

 • konserwacje,
 • naprawy bieżące,
 • dostarczanie materiałów (tonerów, deweloperów)
 • dostarczanie koniecznych części i ich wymianę.

Uwagi:

 • umowa może trwać bezterminowo – jednak nie krócej niż 24 miesiące
 • zszywki do finiszera lub sortera są do zakupu
 • papier kserograficzny jest w zakresie własnym Klienta

Umowa MATERIAŁOWA zapewnia wysoką jakość kopii przy minimalnym zaangażowaniu ze strony administratora. Daje też możliwość dokładnego obliczenia oraz prognozowania kosztów eksploatacji.

UMOWA UŻYCZENIA

Umowa użyczenia różni się zasadniczo od umów przedstawionych powyżej. Możecie Państwo korzystać codziennie z wybranego modelu kopiarki z naszej oferty nie kupując jej – kopiarka jest i pozostanie własnością firmy BEST PARTNER Elżbieta Jędrychowicz. Wspólnie z nami wybiorą Państwo odpowiedni dla swoich potrzeb typ kopiarki, zdecydują o okresie użyczenia, ustalą wysokość miesięcznego czynszu (opłaty amortyzacyjnej za zestaw kopiarki). Zadaniem działu technicznego jest zapewnienie obsługi serwisowej: z dojazdami, przeglądami, naprawami – wszystko to jest zawarte w cenie jednej kopii.

Bezpłatna i pełna obsługa serwisowa Państwa urządzeń obejmuje:

 • konserwacje,
 • naprawy bieżące,
 • dostarczanie materiałów (tonerów, deweloperów)
 • dostarczanie koniecznych części i ich wymianę.

Uwagi:

 • umowa może trwać bezterminowo – jednak nie krócej niż 24 miesiące
 • zszywki do finiszera-sortera są do zakupu
 • papier kserograficzny jest w zakresie własnym klienta.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! Przejdź do zakładki „kontakt”.